Om

Lise Søelund

Min titel

Søelunds citat

"Meningen med livet er livet, men man kan selv gøre sit til, at det føles meningsfuldt".

KONTAKT!


Har du spørgsmål til mine bøger, foredrag eller andet, så skriv til mig på mail eller telefon: 


filosof@lisesoelund.dk


+45 2625 6170
Søelunds filosofiPå livets vej bevæger man sig ad kringlede stier, vildveje og rundkørsler, og en egentlig retning kan man udstikke fra tid til anden, men af forskellige årsager bliver man ofte nødt til at dreje af eller simpelthen vende om.

Mit liv har som alle andres været en sådan zigzaggen ad stier og hovedveje, men ingen bevægelse lader én upåvirket. De mange vandringer på livets vej gør en klogere, mere erfaren og mindre skråsikker. Med alderen bliver man også bedre til at værdsætte livet eller det, man kunne kalde de bløde værdier. Venlighed, kærlighed og ærlighed er den trio, der giver livsfylde, mens jagten på de materielle værdier bliver mere at betragte som tidspilde. Jeg er, som de fleste formet af begge forhold. Til tider var det familien og de hjemlige sysler, jeg prioriterede, og til andre tider var det ambitioner og store mål, der var min vægtning, mens jeg i dag ikke er i tvivl om, hvad jeg står for, og hvordan min eksistens skal præges.

Jeg er født i Brønshøj, hvor jeg havde en dejlig barndom, og jeg tog matematisk-fysisk studentereksamen på Mørkhøj Gymnasium. Snart blev jeg grebet af Forsvaret, og tog en reserveofficersuddannelse ved Trænregimentet, der gjorde en fastansættelse i Hjemmeværnet mulig. Jeg lærte meget om mennesker, en masse om at undervise, og også en del om, hvordan familielivet vælges fra til fordel for karrieren. De første erfaringer har jeg trukket på sidenhen, mens den sidste frastødte mig, hvorfor jeg valgte at blive såkaldt hjemmegående, hvilket førte til et dejligt ægteskab med min Anders og snart også til verdens dejligste sønner Rasmus og Lasse.

Det hjemmegående liv rejste store tanker, som jeg ønskede at udgrunde i dybden, hvorfor jeg begyndte på et humanistisk studium på Århus Universitet. Jeg læste antropologi og idéhistorie og afsluttede som Cand. Mag, men jeg afsluttede aldrig tankestrømmen eller forskningen af de store spørgsmål, for de havde gjort deres indtog i mit lille hoved, for at forblive. Jeg blev ansat som undervisningsassistent ved flere sogne i Silkeborg, og det gav mig en teologisk ballast og endnu flere erfaringer angående menneskelige relationer, som jeg snart udfoldede i mine mange bøger.

I dag vil jeg sige, at jeg er lige, hvor jeg skal være, men det ved man altid først efterfølgende. Det jeg med sikkerhed ved, er, at jeg stortrives i mit job som filosof ved Silkeborg Bibliotekerne. Her laver jeg studiekredse, fortæller for store og små og holder et utal af foredrag med filosofisk indhold. Min store helt er Søren Kierkegaard, men jeg læser gerne alle de andre kloge hoveder også, så intet er for stort for min trang til fordybelse, og ingen er for små til, at jeg vil beskæftige mig med deres tanker. Mit håb med hjemmesiden her er, at mange med mig vil få øje på filosofiens tankegods og vise interesse for det, jeg i al beskedenhed har at byde på, og de spor, jeg kan vise hen til ved mine refleksioner formidlet i bøger, artikler og foredrag.

- Lise Søelund


© Copyright 2013. All Rights Reserved to Lise Søelund. Made by Mia Spence.