Anmeldelser

© Copyright 2013. All Rights Reserved to Lise Søelund. Made by Mia Spence.

Søelunds citat

"Meningen med livet er livet, men man kan selv gøre sit til, at det føles meningsfuldt".

KONTAKT!

 

Har du spørgsmål til mine bøger, foredrag eller andet, så skriv til mig på mail eller telefon:

 

filosof@lisesoelund.dk

 

+45 2625 6170

 

 

 

Kunsten at danne mennesker

Introduktion til Jean-Jacques Rousseaus pædagogik

 

Af Lise Søelund

103 sider, 17 x 24 cm.

Pris kr 137,50

ViaSystime. Udgivet 2010

 

Om den schweizisk-franske oplysningsfilosof Jean-Jacques Rousseaus (1712-1778) tanker om børn og opdragelse - starten på den moderne pædagogik som vi kender i dag.

 

Med Rousseau behandles barndommen for første gang indgående systematisk og som selvstændigt fænomen. Barnet opstår så at sige som individ. Samtidig rykker Rousseau pædagogen ind som central aktør i opdragelsen af barnet.

 

 

 

Selv om Jean-Jacques Rousseaus pædagogik udspringer af den franske oplysningstid leverer hans antagelser om barnets natur stadig stærke referencer frem til vore dages pædagogiske teori og diskussion. Som sådan forbliver Rousseaus forståelse af barndom og barnets natur vedkommende og aktuel. "Hans tankegang står vi stadig i dyb taknemmelighedsgæld til, for det pædagogiske univers, som han introducerede, er lærerigt for forældre, lærerstuderende, pædagoger og alle, der vil børnene det godt. Bogen her er en introduktion, som gerne skulle gøre os klogere på, hvad Rousseau tilførte pædagogikken, og som det fordrer, når man vil sætte sig ind i et nyt univers, går vi langsomt, men sikkert til værks. Der indføres i hvert eneste af Rousseaus værker, som har bare det mindste med pædagogik at gøre, idet princippperne forklares ved citater, eksempler og små anekdoter, så det gerne skulle blive lærerigt og inspirerende"(fra Forord).

 

I Kunsten at danne mennesker følger man trin for trin filosoffens idéer om børneopdragelse, dannelse og uddannelse.

Første kapitel er en indføring i Rousseaus biografi, hans hovedtanker og mentalitet. Kapitel 2 behandler Rousseaus skrift om uligheden, og indkredser hvornår uligheden i menneskets historie opstod og hvilke konsekvenser den har. I kapitel 3 skal børnene opdrages eller mennesker skal dannes "og det bliver en rejse med en lille dreng Emile ved hånden. Ham følger vi fra vuggen til han begynder at hungre efter kundskaber." Fjerde kapitel følger Emile videre hen ad vejen.

Femte kapitel handler om Rousseaus roman "Julie eller den ny Héloïse". I romanen hører man om ulykkelig kærlighed, men også om en lykkelig opdragelse af børn.

 

I sjette kapitel er statsopdragelse eller nationaldannelse på dagsordenen. Syvende kapitel sætter fokus på Rousseaus egne erindringer, mens kapitel 8 giver et indtryk af en hans mest poetiske bøger Den ensomme vandrers drømmerier.

I afslutningen bliver det hele kort resumeret og Rousseaus tænkning perspektiveret.

Bogen kan læses som almindelig introduktion eller af studerende ved de pædagogiske uddannelser, som ønsker at beskæftige sige mere indgående med Rousseaus pædagogiske tankesæt. "Bogen kan bruges som lærebog på seminarieuddannelsen, men den kan også læses til almindelig opbyggelse, og den kan anvendes fra ende til anden, eller man kan plukke et kapitel ud ad gangen"(fra Indledning).

 

UDDRAG AF INDHOLD:

Hjertets dannelse. Kulturens misdannelse. Naturens uddannelse. En velsignet eneboer. Pardannelse. Samfundsdannelse. Selvdannelse. En dannelsesrejse. Afslutning. Litteraturliste.

 

UDGIVER:

ViaSystime

Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C

Tlf: 70 12 33 00

E-post: viasystime@viasystime.dk

Internet: www.viasystime.dk

 

Kilde

Kunsten at være menneske

Anmeldt af Lisbeth Ahnfeldt-Mollerup

 

Midt i alt dette Søren Kierkegaard hysteri dumpede ved et tilfælde denne nys udgivne bog ned til mig. Jeg har aldrig forestillet mig, at jeg skulle kunne begribe Søren Kierkegaard. Men her er bogen, som gør det muligt for et ikke filosofisk menneske at få et indblik i denne danske udover landets grænser berømte filosofs værker! Lise Søelund beskriver og forklarer Søren Kierkegaards tekst i et letforståeligt og karskt sprog. Indimellem har hun anbragt små udpluk af Søren Kierkegaards originale tekst. Således bliver man også kendt med forfatterens specielle sprog. For mit eget vedkommende ville jeg være fortabt efter kort tids læsning af originalen – så havde jeg ikke haft

 

Lise Søelund i hånden, ville jeg hurtigt være faldet fra! I tilgift får man 12 smukke gengivelser af Asger Jorns malerier, som start til hvert afsnit. Hvert afsnit har sin farve, den er valgt efter den mest dominerende farve i maleriet. Således er Lise Søelunds præcise aforismer i begyndelsen trykt i forskellige farver, der går igen i apostroffer og sidetal. Læs bogen og I kan snakke med!

Se hele anmeldensel her.

 

Pris: 149,50 kr.

Forlaget Campus Bindslevs plads 2013156 sider

 

 

Lise Søelund